Tiroid Kanseri - Tiroid Tedavisi - Medical Park

Tiroid Kanseri

tiroid

Tiroid boynun önünde yerleşim gösteren küçük, kelebek şeklinde bir bezdir. Tiroid hormonları düzenleyen endokrin sistemin bir parçasıdır. Tiroid vücudun kalp hızını, kan basıncını, sıcaklığını ve besinleri enerjiye dönüştürme hızını (metabolizma hızı) kontrol eden hormonları yapmak için iyot (bazı besinlerde ve iyotlu tuzda bulunan bir mineral) kullanan foliküler hücreler içermektedir. Tiroid ayrıca kalsitonin hormonunu üreten C hücrelerini de içermektedir.

Tiroid kanseri tiroid bezindeki hücreler bir nodül (tümör) oluşturacak şekilde değişmeye ve kontrolsüz büyümeye başladığında başlamaktadır. Tüm tiroid nodüllerinin yüzde 90’ı iyi huyludur (kanserli değildir), ancak küçük bir kısmı kötü huyludur (kanserlidir). Erkeklere göre kadınlarda bir tiroid tümörü gelişme riski neredeyse üç kat daha yüksektir. Kısmen ultrason, PET ve BT görüntüleme ile küçük tümörlerin daha iyi saptanmasına bağlı olarak, son yıllarda tanı şansı önemli ölçüde artmıştır. Yaşlılarda daha yaygın şekilde gözlenen birçok başka kanser tipinden farklı olarak, tiroid kanseri esas olarak 20 ila 55 yaş arası erişkinlerde meydana gelmektedir. Ayrıca, kalıcı iyileşme sağlanma olasılığı en yüksek olan kanser tiplerinden biridir.

Farklılaşmış Tiroid Kanserleri

Tiroidin foliküler hücrelerinde başlayan farklılaşmış tiroid kanserleri bir mikroskop altında incelendiklerinde normal tiroid dokusundakiler ile benzer görünen hücreler içermektedir. Üç farklılaşmış tiroid kanseri tipi vardır:

Papiller Karsinoma

Tüm tiroid kanserlerinin büyük çoğunluğu, genelde tiroid bezinin bir lobunda gelişen yavaş büyüyen bir tümör olan papiller karsinomadır. Papiller karsinom boyundaki lenf nodlarına yayılabilmesine karşın, bu kanser tipinin bulunduğu çoğu kişide kalıcı iyileşme sağlanabilmektedir.

Folliküler Karsinoma

Daha az yaygın bir tiroid kanseri tipi olan foliküler karsinom yavaş yavaş büyümektedir ve bu kanser tipinde çoğunlukla kalıcı iyileşme sağlanabilmektedir. Foliküler karsinom seyrek olarak lenf nodlarına yayılmaktadır, ancak vücudun akciğerler ve kemikler gibi diğer kısımlarına yayılabilir.

Hurthle Hücre Karsinomu

Hurtle hücre karsinomu (oksifil hücre karsinomu olarak da adlandırılan) seyrek bir foliküler karsinom tipidir. Cerrahi ile kalıcı iyileşme sağlanmayan Hurthle hücre tümörlerinin tedavisi diğer farklılaşmış tiroid kanserlerine göre daha zor olabilir, çünkü bunlar papiller ve foliküler tiroid tümörlerine göre daha az radyoaktif iyot emmektedir (absorbe etmektedir).

Diğer Tiroid Kanseri Tipleri

Medullar Tiroid Karsinomu (MTC)

Bu seyrek rastlanan tiroid kanseri tipi kalsitonin hormonunu üreten C hücrelerinde başlamaktadır. Kalsitoninin ve karsinoembriyonik antijen (CEA) olarak adlandırılan bir proteinin yüksek düzeyleri yaygın bir MTC endikasyonudur. MTC genellikle yaşlı erişkinlerde meydana gelmektedir ve çoğunlukla tiroidin yalnızca bir lobunu etkilemektedir. Bazı hastalarda, çocukluk döneminde veya erişkin dönemin başlarında ve her lobun çeşitli bölgelerinde gelişen kalıtsal bir tiroid kanseri formu olan ailesel MTC vardır.

Daha az rastlanan tiroid kanseri tipleri şunlardır:

Anaplastik Karsinoma

Farklılaşmamış karsinoma olarak da adlandırılan anaplastik karsinoma çoğunlukla mevcut bir papiller veya foliküler karsinomadan gelişmektedir. Boynun geneline ve vücudun diğer kısımlarına hızlıca yayılan bu agresif kanser tipinin kontrolü çok zordur.
Tiroid Kanseri Riskini Artıran Faktörler

Aşağıdaki faktörler bir kişinin tiroid kanser geliştirme riskini arttırabilir:

Radyasyona Maruz Kalma

Geçmişte akne (sivilce), tonsilit (bademcik iltihabı) ve diğer baş ve boyun sorunlarının tedavisi için düşük ila orta dozda radyasyon alan veya Hodgkin lenfoma tedavisi için radyoterapi yapılan hastalarda daha yüksek bir papiller ve foliküler tiroid kanseri gelişme riski mevcuttur. Doğu Avrupa’da, çocukken ve ergen dönemde Çernobil nükleer kazasından kaynaklanan aşırı düzeyde radyasyona maruz kalan kişiler arasında da tiroid kanseri insidansı anlamlı olarak daha yüksektir.

Düşük İyotlu Diyet

Foliküler karsinom tuza iyot eklenmeyen yerlerde daha yaygındır. Radyasyon maruziyeti ile birlikte düşük iyot içerikli bir diyetin alınması tiroid kanseri riskini daha da arttırmaktadır.

Ailesel Tiroid Kanseri Öyküsü

Medullar tiroid kanseri olan hastaların yaklaşık yüzde 25’inde RET olarak adlandırılan bir gende mutasyon mevcuttur. Liv Hospital mutasyonlu gene sahip hastaların aile bireyleri için genetik tarama ve test hizmeti sunmaktadır.

Ailesel Kolon Kanseri Öyküsü

Papiller tiroid kanseri, ailesel adenomatöz polipoz (AAP) olarak adlandırılan bir durumda olduğu gibi, ailesinde kolonda birçok oluşum öyküsü olan bazı kişilerde de meydana gelebilir.

Kadın Olmak

Bilinmeyen nedenlerden dolayı, papiller tiroid kanseri erkeklere göre kadınlarda yaklaşık üç kat daha sık meydana gelmektedir. Bununla birlikte, bu kanser tipi erkeklerde daha agresiftir.

Diğer Genetik Risk Faktörleri

Cowden hastalığı gibi meme kanserinin de görüldüğü bazı seyrek rastlanan genetik hastalıklar da daha yüksek bir tiroid kanseri riski ile ilişkilendirilmektedir.
Semptomlar

Tiroid kanseri olan birçok hastada belirgin bir semptom gözlenmemektedir. Semptomlar meydana geldiğinde, boynun ön kısmında şişme veya küçük bir nodül (yumru) çoğunlukla ilk semptomları oluşturmaktadır. Tiroid nodülleri yaygındır ve çoğunlukla ağrısızdır. Bunların büyük çoğunluğu iyi huyludur.

Daha az yaygın olan diğer tiroid kanseri semptomları arasında şunlar yer alabilir:

  • Ses kısıklığı
  • Yutma güçlüğü
  • Boyunda kalıcı olarak şişmiş bezler
  • Nefes alma güçlüğü
  • Boğazda veya boyunda geçmeyen ağrı
  • Geçmeyen ve bir soğuk algınlığına bağlı olmayan öksürük

Tiroid kanseri semptomları guatr veya infeksiyon gibi başka tıbbi durumların semptomları ile benzerlik gösterebilir. Eğer bu listede yer alan bir semptoma ilişkin endişe duyuyorsanız, lütfen doktorunuz ile konuşunuz.