Hashimoto Tiroid - Tiroid Tedavisi - Medical Park

Hashimoto Tiroid

hashimoto tiroid

En sık görülen tiroidit türlerindendir.Hashimoto bir otoimmün tiroidittir ve ailesel olabilir. Diyabet, romatoid artrit gibi hastalıkların görüldüğü ailelerde Hashimoto tiroiditi görülebilir. Pek çok hashimoto hastası daha önce tiroit bezi ile ilgili bir hastalık ya da bozukluk öyküsü vermez; çünkü hastalık genellikle çok yavaş ilerler. Daha çok tiroit bezi yavaşça büyür. Bu iltihap sırasında tiroit hücrelerinin ölmesi nedeniyle hipotiroidi gelişir. Semptomlar yavaş gelişir. En belirgin olanları: Yorgunluk, konsantrasyon kaybı, kilo alımıdır.

Parçalanan ve ölen tiroit hücrelerinden açığa çıkan tiroit hormonu kana geçer ve nadir olarak hipertiroidizm gelişebilir. Sonrasında sonuç genellikle yine hipotiroididir. Hashimoto tiroiditi tanısı basitçe iki kan testi ile konulabilir. Bunlardan biri rutin yapılan tiroid fonksiyon testidir. Burada tiroit hormon seviyeleri ölçülerek tiroid bezinin fonksiyonu ölçülür. Diğeri de, tiroit bezine karşı vücudun oluşturduğu antikor seviyelerini ölçmeye yarayan testtir. Burada sözü edilen antikorlar antimikrozomal antikor ve antitiroglobulin antikorlardır. Bu antikorlar Hashimoto tiroiditi hastalarının % 95’inde pozitiftir.

Hashimoto tiroiditinde tiroid bezi büyür. Hashimoto tiroiditi nodüllere veya tiroid bezinde kitlelere neden olmaz. Eğer hashimoto tiroiditi tanısı almışsanız ve tiroit bezinizde kitle ya da nodül benzeri yapılar saptanmışsa, bu nodülün kanser olmadığından emin oluncaya kadar araştırılması gerekir. Ayrıca Hashimoto tiroiditi zemininde bir tiroit kanseri türü olan tiroit lenfoması gelişmesi olasılığı artmıştır. Bu hastalık erken tanı ve tedavi ile iyileştirilebilir.