Hipotiroidizm - Tiroid Tedavisi - Medical Park

Hipotiroidizm

tiroid

Tiroid bezinin az çalışmasına hipotiroidizm adı verilir. Hipotiroidizm tiroidbezinin az hormon salgılaması nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Kan dolaşımında tiroid hormonları (T4 ve T3) düşük olduğundan metabolizma yavaşlar ve bu duruma bağlı şikayet ve belirtiler ortaya çıkar.

Hipotiroidiye neden olan hastalıkların başında Hashimoto Tiroiditi denilen ve tiroidbezinin nedeni bilinmeyen bir şekilde hasara uğramasıyla oluşan bir hastalık vardır. Hashimoto tiroiditinde önce guatr vardır, ancak yıllar içinde bez küçülür ve hormon salgılayamaz. En önemli özelliği bu hastaların kanlarında anti-TPO ve anti-Tiroglobulin antikorlarının çok yüksek olmasıdır. Hashimoto tiroid hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Hipotiroidizm tanısı kolaydır. Kan testleri ile tiroid hormon düzeyine bakılarak tanı konulabilir. Hastalığın nedenini belirlemek için de başka kan tahlileri, ultrasonografi gibi yöntemler vardır. Tedavi esas olarak eksik tiroid hormonunun hastaya tablet olarak verilmesi şeklinde yapılır. İlacın dozu hastanın mevcut klinik tablosuna, yaş ve kilosuna göre ayarlanabilir.

Hipotiroidizm Nedenleri

Hipotiroidizm hastalığına neden olan diğer nedenlerden birisi de tiroid bezi ameliyatlarıdır. Tiroidameliyatı sonrası hormon salgılayacak kadar yeteri kadar doku kalmayınca hipotiroidigelişir. O nedenle tiroidameliyatı geçiren hastalarda tiroid hormonlarını ölçmek ve izlemek gerekmektedir. Radyoaktif iyod tedavisi yapılan hastalarda da tiroid bezi tahrip edildiğinden yeteri kadar hormon salgılanamayacağından dolayı hipotiroidi gelişir. Bazen nadir olarak bazı ilaçlar (lityum, amiodaron, interferon, interlökin) ve baş ve boyuna yapılan radyoterapi (Işın tedavisi) sonrası hipotiroidizm gelişebilir. Hipotiroidi ayrıca şeker hastalarında, kansızlığı olanlarda, romatoid artritiolanlarda sık görülür. 60 yaşın üzerindeki kadınlarda da sık bulunur. Kanda yağ düzeyleri (Kolesterol, trigliseridgibi) yüksek hastalarda da hipotiroidi yönünden araştırma yapmak gerekir. Ayrıca depresyonu olan hastalarda, çocuğu olmayan veya adet düzensizliği olan kadınlarda da hipotiroidi aranmalıdır.

tiroid

Hipotiroidi Belirtileri

1. Halsizlik, güçsüzlük, kolay yorulma
2. Üşüme, soğuğa tahammülsüzlük
3. Seste kısıklık ve kalınlaşma
4. El, yüz ve bacaklarda şişlik
5. Göz etrafında şişlik
6. Ciltte kuruma, kabalaşma veya kalınlaşma
7. Saçlarda dökülme
8. Kas krampları
9. Depresyon, uyku bozukluğu, uyku hali
10. Kabızlık
11. Kadınlarda adet bozukluğu
12. Kilo alma
13. Hafızanın zayıflaması, hatırlamada zorluk
14. Nabız sayısında azalma
15. Hareketlerde yavaşlama
16. Terlemede azalma